Năm Phụng Vụ » Năm A

Thứ Hai, 17 Tháng Mười, 2016 1.735

Con Vươn Tới Chúa - Phương Anh

Danh mục: Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN1
Nhạc sĩ/ Tác giả: Phương Anh

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 84** - Xuân Thảo

16/06/2014 50 Thánh Vịnh - Đáp Ca

MỘT TRẺ THƠ* - Xuân Thảo

10/11/2016 24 Nhập Lễ

Dâng Lên Chúa 1 - Phan-xi-cô

04/08/2016 24 Dâng Lễ

Thánh Vịnh 66* - Xuân Thảo

16/06/2014 19 Thánh Vịnh - Đáp Ca

TV 84** (CNMV 2B, Chung MV) - Xuân Thảo

30/04/2015 18 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Nhật 28 năm C - Xuân Thảo

04/08/2016 16 Tung Hô Tin Mừng

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 15 Năm A

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương