Năm Phụng Vụ » Năm A

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Đây Chiên Thiên Chúa

23/10/2016 966 Năm A

Thánh Vịnh 111 - Kim Long

18/12/2016 212 Năm A

Thánh Vịnh 66* - Xuân Thảo

16/06/2014 188 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Bài Ca Bác Ái - Mi Trầm

01/02/2017 158 Năm A

Chúa Nhật 2 Năm A - Xuân Thảo

23/10/2016 144 Năm A

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 141 Năm A

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Kim Long

31/05/2017 132 Năm A

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương