Mùa Phụng Vụ » Mùa Thường Niên » CN 28 Thường Niên

Chủ Nhật, 13 Tháng Mười, 2019 5.310

Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A - B - C


Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh - Năm A

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương