CN 5 Mùa Chay


Cậy Trông Chúa - Bích Nga [Bích Nga]

08/02/2017

Lạy Chúa xin cho con

Chúa Nhật 5 - Mẫu 18 (ĐK 2) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Chúa nói rằng : Tôi là sự Phục Sinh

Chúa Nhật 5 Mùa Chay B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

08/02/2017

Chúa nói rằng: Ai muốn phụng sự Tôi

Chúa Nhật 5 Mùa Chay C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

25/03/2016

Chúa nói rằng : các ngươi hãy thật lòng

Chúa Nhật Mùa Chay 5 năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/01/2015

Chúa nói rằng ai muốn

Dâng Chúa Đời Con - Thanh Lâm [Thanh Lâm]

21/02/2014

Dâng Chúa đời con nguyện hiến dâng Ngài

Kinh Chay - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

27/01/2015

Con xin dâng muôn lời kinh

Lễ Dâng Tình Yêu - Vô Danh [Vô Danh]

21/02/2014

Chiều xưa trên Thánh Giá Con Chúa hiến dâng thân mình

Nếu Hạt Lúa - Cao Nguyên [Cao Nguyên]

28/01/2015

Nếu hạt lúa gieo vài lòng đát
CNMC 5B; Lễ an táng, cầu cho các tín hữu; Lễ tử đạo...

Người Phụ Nữ Ngoại Tình - Mi Trầm [Mi Trầm]

01/02/2016

Chuyện xưa có người thiếu phụ

Tấm Lòng - Vô Danh [Vô Danh]

21/02/2014

Xin dâng Ngài đôi bàn tay gầy.

Thánh Vịnh 125* - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/10/2014

Ai nghẹn ngào (ĐK1) Ôi vĩ đại thay (ĐK2)
TV 125: ĐK1 Chung Các Thánh Tử đạo; ĐK2 Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, CNMV 2C, CNMC 5C, CNTN 30B

Thánh Vịnh 129** - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Chúa vẫn luôn, vẫn luôn một niềm từ ái.(ĐK1 Chung Mùa Chay)
TV 129, ĐK1 có thể dùng chung cho Mùa Chay.

Thánh Vịnh 17 - Phan Sinh [Phan Sinh]

20/09/2014

Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh (CN 30A - 31B) Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa (thứ 6 - Sau CN V mùa Chay)
Chúa Nhật 30A - 31B , Thứ sáu sau Chúa nhật V mùa chay

Thánh Vịnh 50 (II) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/01/2015

Xin Chúa tạo cho con

Thứ Sáu sau CN 5 Mùa Chay - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/03/2019

Lạy Chúa, những lời Ngài phán day

Tìm Về Chân Thiện Mỹ - Nguyên Kha [Nguyên Kha]

21/02/2014

Chúa là chân thiện mỹ

Tình Cha - Trần Mừng [Trần Mừng]

28/08/2014

Tình Cha êm ái thay ngọt ngào thay

TV 129*(ĐK1: CNMC 5A=Chung MC; CNTN 10B; ĐK2: An táng, giỗ, Tín hữu qua đời) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/05/2015

ĐK1: Chúa vẫn luôn, vẫn luôn một niềm từ ái ĐK2:Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa
TV 129*(ĐK1: CNMC 5A=Chung MC; CNTN 10B; ĐK2: An táng, giỗ, Tín hữu qua đời). Các câu xướng dùng chung cho tất cả các lễ nêu trên

TV 50(I) (Chung Mùa Chay, Lễ tro, CNMC 1A) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/05/2015

Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương
Lễ tro, CNMC 1A, có thể dùng Chung cho các ngày khác trong Mùa Chay; do Ca sĩ Tấn Đạt diễn tấu.
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 149 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 96 Nhập Lễ

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 68 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 51 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 42 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 41 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương