Lễ Trọng - Lễ Kính » Phần Riêng Kính Các Thánh » Lễ Đức Mẹ

Thứ Bảy, 01 Tháng Mười, 2022 12.625

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2022 2.224 Lễ Đức Mẹ

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 204 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

19/06/2022 79 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

01/10/2022 73 Năm Phụng Vụ

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

12/06/2022 39 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

19/06/2020 38 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

14/09/2019 30 Lễ Về Chúa

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

01/10/2022 28 Lễ Đức Mẹ

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương