Lễ Trọng - Lễ Kính » Phần Riêng Kính Các Thánh » Lễ Đức Mẹ

Thứ Ba, 08 Tháng Mười, 2019 6.373

Lễ Mân Côi Năm A - B - C


Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

23/06/2019 36 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

28/06/2019 26 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

16/06/2019 25 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 24 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 19 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Thánh Phê-rô , Phao-lô

28/06/2019 18 Thánh Phê-rô Phao-lô

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

11/08/2019 16 Lễ Đức Mẹ

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 14 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương