Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

12/06/2022 608 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

19/06/2022 502 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

19/06/2020 272 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Thánh Phê-rô , Phao-lô

28/06/2020 101 Thánh Phê-rô Phao-lô

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 101 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

14/08/2022 88 Lễ Đức Mẹ

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 67 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

03/10/2021 46 Lễ Đức Mẹ

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương