Năm Phụng Vụ

Thứ Năm, 28 Tháng Ba, 2019 587

Graduale Simplex (Sách Bình Ca Đơn Giản)

Danh mục: Mùa Phụng Vụ, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ

Dùng cho các nhà thờ nhỏ, xuất bản theo chỉ thị của Công Đồng Vatican II

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh - Năm B

Video Thư viện ảnh

THÔNG TIN về  việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

THÔNG TIN về việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

20/04/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [1982, năm 2013, khi liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music, thuộc University of West London, đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh], chủ yếu dạy nhạc cố định tại Cộng Đoàn_Giáo Xứ Đakao.

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 28 năm C - Xuân Thảo

04/08/2016 48 Tung Hô Tin Mừng

Thánh Vịnh 66* - Xuân Thảo

16/06/2014 28 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 130 - Thiên Lan

26/09/2016 24 Năm A

Regina Caeli

04/05/2015 23 Mùa Phụng Vụ

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Kim Long

31/05/2017 21 Năm A

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương