Năm Phụng Vụ

Thứ Hai, 18 Tháng Mười Một, 2019 120

CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs)

Danh Mục: Mùa Thường Niên, Lễ Trọng - Lễ Kính, Hợp Xướng, Năm Phụng Vụ, Lễ trọng Kính Chúa trong Mùa Thường Niên, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc

Cantate (Hãy ca mừng) Domino (Thiên Chúa) Canticum Novum (Bài ca mới).
Mở PDF trước, rồi mới mở Mp3 bè Sop.(S), Alto( A/C =Contralto), Tenor(T) hoặc Basso(B) để nghe và tập hát theo. Cuối cùng mở video để xem và hát chung với video

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

MỘT TRẺ THƠ* - Xuân Thảo

10/11/2016 41 Nhập Lễ

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Kim Long

31/05/2017 20 Năm A

Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ

26/09/2016 20 Năm C

Tantum Ergo Sacramentum

02/05/2015 11 Mùa Phụng Vụ

Chung Lời Cảm Tạ

03/06/2016 8 Năm C

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương