Năm Phụng Vụ

Thứ Hai, 18 Tháng Mười Một, 2019 554

CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs)

Danh mục: Mùa Thường Niên, Lễ Trọng - Lễ Kính, Hợp Xướng, Năm Phụng Vụ, Lễ trọng Kính Chúa trong Mùa Thường Niên, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc

Cantate (Hãy ca mừng) Domino (Thiên Chúa) Canticum Novum (Bài ca mới).
Mở PDF trước, rồi mới mở Mp3 bè Sop.(S), Alto( A/C =Contralto), Tenor(T) hoặc Basso(B) để nghe và tập hát theo. Cuối cùng mở video để xem và hát chung với video

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 44 - Mi Trầm

03/06/2016 219 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Kìa Bà Nào

03/06/2016 211 Năm Phụng Vụ

Chúa Vẫn Thánh Hóa - Mi Trầm

03/06/2016 206 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 131 - Thiên LZys

03/06/2016 198 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ

26/09/2016 102 Năm C

Chung Một Niềm Tin - Đỗ Vi Hạ

03/06/2016 92 Nhập Lễ

Chúng Con Cần Đến Chúa - Phan-xi-cô

03/06/2016 87 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Đến Mà Ăn - Hoàng Kim

03/06/2016 87 Thánh Vịnh - Đáp Ca

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương