Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

03/10/2021 875 Lễ Đức Mẹ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/11/2020 92 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

01/10/2021 69 Năm Phụng Vụ

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

06/06/2021 53 Năm Phụng Vụ

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 44 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

19/06/2020 41 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

14/08/2021 30 Lễ Đức Mẹ

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

30/05/2021 23 Lễ Chúa Ba Ngôi

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Một số môn "Khuyến học"
Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương