Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

06/02/2019 37 Mồng 2 Tết

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An

05/02/2019 29 Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 21 Linh Mục - Thánh Hiến

Mồng 3 Tết - Thánh Hóa Việc Làm

07/02/2019 14 Mồng 3 Tết

Lễ Giao Thừa

27/01/2017 12 Lễ Giao Thừa

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

20/10/2019 10 CN 29 Thường Niên

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

02/11/2019 1 Tín Hữu Qua Đời

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

05/03/2015 1 Tín Hữu Qua Đời

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương