Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A - B - C

23/02/2020 870 Năm Phụng Vụ

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

23/06/2019 44 Năm Phụng Vụ

Thánh Lễ An Táng

31/08/2018 34 Năm A

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

05/05/2019 30 CN 3 Phục Sinh

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

08/10/2019 23 Lễ Đức Mẹ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 16 Phần Riêng Kính Các Thánh

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương