Năm Phụng Vụ » Năm A

Chủ Nhật, 08 Tháng Mười, 2017 2.101

Chúa Nhật 27 Năm A

Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

08/12/2022 156 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Phan - Xi- Cô

07/10/2018 23 Năm Phụng Vụ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/11/2022 10 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

01/10/2022 8 Năm Phụng Vụ

Thánh Lễ An Táng

31/08/2018 7 Năm A

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

02/10/2022 5 Lễ Đức Mẹ

Thánh Lễ Tạ Ơn

20/01/2022 5 Năm A

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương