Năm Phụng Vụ

Thứ Bảy, 16 Tháng Mười Hai, 2023 65

ĐÊM NO-EN ||Xuân Thảo dựa trên bài Say No-el của Lm Xuân Ly Băng || Diễn tấu: Diễm Uyên, Trần Ngọc, Ca Đoàn Quê Hương

Danh mục: Mùa Giáng Sinh, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm Phụng Vụ, Lễ Đêm, Lễ Rạng Đông, Lễ Ban Ngày
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Ly Băng - Xuân Thảo

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Dâng Lên Chúa 1 - Phan-xi-cô

04/08/2016 23 Dâng Lễ

TV 30* TVĐC 6 Tuần Thánh có sửa đổi - Xuân Thảo

01/05/2015 16 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 66* - Xuân Thảo

16/06/2014 16 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Máu Chiên Bò - Kim Long

23/10/2016 13 Năm A

Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ

26/09/2016 13 Năm C

Chúa Nhật 28 năm C - Xuân Thảo

04/08/2016 12 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương