Lễ Trọng - Lễ Kính » Phần Riêng Kính Các Thánh » Lễ Đức Mẹ

Thứ Bảy, 13 Tháng Tám, 2022 18.648

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Các Ngày Lễ Khác

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2022 149 Lễ Đức Mẹ

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 149 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

02/06/2024 121 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

19/06/2020 92 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

26/05/2024 91 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

14/09/2019 80 Lễ Về Chúa

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

01/10/2022 45 Năm Phụng Vụ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/11/2023 27 Phần Riêng Kính Các Thánh

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương