Thanh Nhạc 1

Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Hai, 2021 258

TN1: Đọc Diễn Cảm Bài Thương Khó

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả

🎵 Thanh Nhạc Cấp 1
♻ Đọc Diễn Cảm Bài Thương Khó
✔ Đây là tài liệu nội bộ chỉ sử dụng cho học viên và giáo viên 🎵Viện Âm Nhạc Phan Sinh.
✔ Vui lòng đăng ký khóa học để được cung cấp tài khoản vào xem các bài học.

📢Nếu bạn đang là học viên và chưa có tài khoản 👉 vui lòng liên hệ cô Oanh 03.6666.8126 để được cung cấp tài khoản.
🔅Nếu bạn đang là học viên và đã có tài khoản 👉 vui lòng đăng nhập.

Thanh Nhạc 1

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương